ตะกร้าสินค้า

มารู้จักเรา

บริษัท ทีมเซฟตี้เซลส์ จำกัด

               ก่อตั้งเมื่อ 18 เมษายน 2544  มีจุดมุ่งหมายในการผลิต นำเข้าและจัดจำหน่าย อุปกรณ์นิรภัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยปรารภนาเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่ปฏิบัติงานภายใต้ความเสี่ยงทุกท่าน จะได้ใช้อุปกรณ์ที่ดี สามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุการบาดเจ็บ ความพิการ และการสูญเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานได้ เพราะทางบริษัทตะหนักว่าผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน เป็นบุคคลอันเป็นที่รักและมีความสำคัญต่อครอบครัว และญาติมิตรของท่านเสมอ เพราะฉะนั้นความปลอดภัยของในการทำงานของท่าน คือภารกิจที่บริษัทเราจะต้องดูแล สินค้าที่จัดจำหน่าย ได้รับมาตรฐานจากทั้งในและต่างประเทศ

               กว่า 20 ปีที่เราจากประสบการณ์จำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย เราพึงเสมอว่า เราอยู่ได้เพราะสังคมให้โอกาส เราจึงมีการจัดกิจกรรมตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น การบริจาคสินของให้โรงพยาบาล การจัดให้ความรู้ การมอบสิ่งของให้ทหารภาคใต้

               จนถึงทุกวันนี้บริษัทได้เติบโตอย่างต่อเนื่องมีพนักงานกว่า 70 คน พนักงานขายที่่ความใส่ใจต่อลูกค้า มีสินค้าพร้อมบริการส่งมอบทันต่อความต้องการ รถส่งของกว่า 20 คัน สามารถส่งมอบได้ทั่วประเทศไทย และเราจะทำให้ดียิ่งขึ้น และหวังว่าจะเห็นทุกคน ทุกอาชีพมีความปลอดภัยในการทำงาน