ถังดับเพลิง co2

ถังดับเพลิง CO2

  1. ตัวน้ำยาคือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีคุณสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้า
  2. สามารถดับเพลิงCLASS B,C ที่เกิดจาก สารเคมีเหลวประเภทติดไฟ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง แก๊ส และ ไฟฟ้า
  3. ไม่ทิ้งคราบสกปรกเลอะเทอะ ภายหลังการใช้งาน
  4. เหมาะสำหรับติดตั้งภายใน โรงงานอุตสาหกรรม และ ห้องคอมพิวเตอร์
  5. มีขนาด 5ปอนด์, 10 ปอนด์, 15 ปอนด์, และ50 ปอนด์ แบบล้อเข็น
  6. เมื่อใช้งานแล้วสามารถนำถังดับเพลิงกลับมาใช้ได้อีก