ยูโรเทป เทปขาวแดง เทปกั้นเขต

รุ่น : Tape 01  ยี่ห้อ : Best safe

  • เทปกั้น เขตนั้นออกแบบมาเพื่อป้องกันผู้คนผ่านเข้าเขตพื้นที่
  • ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย ทั้งจากสิ่งของที่อาจจะร่วงหล่นลงมา
  • ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดจากการลื่นสะดุดล้ม
  • กั้นเขตเพิ่มความระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษ
  • นอกจากนั้นยังมีการนำไปใช้กั้นเขตพื้นที่ที่มีการใช้รถบรรทุก
  • เพื่อเตือนให้ผู้ขับรถและผู้สัญจรผ่านพื้นที่ ควรเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น
  • ถูกต้องตามหลัก OSHA 1920.1441920.22, ANSI Z535
  • สีขาว/แดง เหลือง/ดำ
  • ขนาด 3 นิ้ว ยาว 500 เมตร