หน้ากากอนามัยเสริม CARBON (กันฝุ่น กันกลิ่น 1 pack/50 ชิ้น), มาตรฐานใกล้กับ PM2.5 กันสารเคมีได้

รุ่น : Best Mask 032 – super  ยี่ห้อ : Best Safe

  • ได้รับมาตรฐาน Nelson Laboratory
  • สามารถใช้ในงานการแพทย์ โรงงาน และกันสารเคมีได้
  • กันฝุ่นและไวรัส ละเอียดได้
  • มีชั้นของ Activated Carbon ตัวดูดซับกลิ่นได้อย่างดี
  • มีตัวปรับที่จม