ห้องอ่างล้างตาฉุกเฉิน ครบชุด Emergency shower room

โครงสร้างของฝักบัวฉุกเฉิน
หัวฉีดล้างตา: หัวฉีดสำหรับทำความสะอาดดวงตาและใบหน้า
ฝาครอบกันฝุ่นของหัวฉีดล้างตา: อุปกรณ์ป้องกันฝุ่นที่ใช้สำหรับปกป้องหัวฉีดล้างตา
หัวฝักบัว : ใช้ทำความสะอาดทั้งตัว
วาล์วเปิด/ปิด: อุปกรณ์วาล์วใช้เปิดและปิดการไหลของน้ำ แบ่งเป็นแบบกดและแบบเหยียบ
อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการไหลของน้ำ
ตะแกรงกรอง : ใช้เพื่อกรองสิ่งสกปรกที่เข้าล้างตา
ฐาน: เครื่องล้างตาแบบคงที่

เพิ่มเพื่อน (Clickเพื่อติดต่อเรา)

Phone : 02-017-4242 (เวลา : 8.00-17.00น)

Mail : teamsafetysales@gmail.com